Liittyisinkö maakuntajoukkoon?

Jos et halua koskaan harjoitella poikkeusolojen tehtävääsi, älä hakeudu maakuntajoukkoon.

Koko maakuntajoukon toiminnan ytimessä on halu lisätä yhteistä turvallisuutta. Turvallisuutta rakennetaan tekemällä, ei muodollisesti kuulumalla johonkin.

Maakuntajoukon jäsenenä osallistut vähintään 2-4 kertaa vuodessa joukon harjoituksiin tai sinulle suunnattuun tehtäväkohtaiseen koulutukseen. Vaativamman tehtävän myötä myös odotus oppimisen määrästä kasvaa.

“Maakuntajoukkolainen? Tavallinen suomalainen, joka on valmis tekemään jotain yhteisen turvallisuuden hyväksi. Antaa aikaa ja hikeäkin, saa osaamista ja paikan hienossa porukassa. Ja hyvän mielen yhtenä turvallisuuden tekijänä.”

Koulutuksen järjestelyt ovat joustavat, sillä moni maakuntajoukon jäsen on perheellinen, ammattilainen ja aktiivinen yhteiskunnan jäsen muutenkin. Koulutuksia järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin, jotta niihin on mahdollisuus osallistua toisin kuin kesken arkipäivän. Joukkoa harjoitettaessa järjestetään myös kertausharjoituksia, jolloin harjoituspäiviä on myös arkiviikolla, mutta reserviläisen etuudet ja oikeudet mahdollistavat poissaolon esim. töistä tai opinnoista. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös sähköisiä välineitä, jolloin paikkasidonnaisuus vähenee.

Sinun tulee olla riittävässä fyysisessä kunnossa tehtävääsi nähden. Kaikille maakuntajoukon jäsenille järjestetään juoksu- ja lihaskuntotestejä sekä kenttäkelpoisuussuorituksia (marssi, suunnistus, ammunta). Vähintään juoksu- ja lihaskuntotesteihin on syytä osallistua vuosittain, jolloin saat realistisen kuvan fyysisen suorituskykysi kehittymisestä reservissä. Moniin joukon vaativiin tehtäviin on perustasoa korkeammat suorituskykyvaatimukset. Erityisesti joukon virka-apuosissa edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja riittävää kouluttautumista.

Joukkoon kuuluu paljon ammattilaisia, joiden siviilityö tukee vahvasti poikkeusolojen tehtävää. Turvallisuusalan ammattilaiset, kuljettajat ja autoalan ammattilaiset, esimiestehtävissä työskentelevät, tietoliikenneammattilaiset ja monet muut tuovat tuoretta osaamista tehtäväänsä. Myös moni harrastus antaa valmiuksia vaikkapa ampumataidon, suunnistuksen, radioamatööritoiminnan tai muun käytännön vahvuuden kautta.

Oletko valmis hakeutumaan maakuntajoukon jäseneksi? Nouda hakemus, täytä se ja toimita allekirjoitettuna Hämeen aluetoimistoon.

Hakemusta ei voi jättää sähköisesti. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi asioidessasi aluetoimistossa.

Hakemuksen jättämisen jälkeen sinuun otetaan yhteyttä ja sovitaan jatkosta. Hakemuksen käsittely voi kestää jopa kuukausia, jos hakemuksen tai asevelvollisuustietojesi perusteella tarvitaan lisäselvityksiä. Sen jälkeen sinut tyypillisesti kutsutaan haastatteluun ja sitoumuksen allekirjoitukseen. Suunnitellusta tehtävästäsi riippuen voi olla muitakin tarvittavia toimenpiteitä.

Sitoumuksen hyväksymisen jälkeen sinulle voidaan tehtäväsi sitä edellyttäessä luovuttaa kotiin henkilökohtainen varustus. Ohjeet ensimmäisiin koulutuksiin hakeutumiseen, varustamiseen, sähköisen tiedotuksen vastaanottamiseen ym. saat omalta poikkeusolojen esimieheltäsi.

Maakuntajoukkoon kuuluminen ei estä osallistumista muihin turvallisuuskoulutuksiin tai -tehtäviin esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK kautta, VAPEPA:ssa, vapaapalokuntalaisena, ensiapuryhmissä jne. Huomioithan kuitenkin, että maakuntajoukkon jäsenen poikkeusolojen sijoitus on maakuntajoukossa, joten et voi olla muun Puolustusvoimien sodan ajan joukon jäsen samanaikaisesti. Tarvittaessa sijoituksesi voidaan tarkastaa aluetoimistossa.