Varmistin-yhdistys on tukijoukko maakuntajoukon takana. Vuonna 2009 perustetun yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Se ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa etenkin Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen ja Hämeen maanpuolustuspiirin Lahden koulutuspaikan (MPK) näkökulmasta.

Varmistin-yhdistyksen taloudellisella tuella on pystytty toteuttamaan kalusto- ja tarvikehankintoja sen lisäksi, että on voitu palkita harjoituksissa ja toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Lisäksi tukea on annettu henkilöstön lisäkouluttamiseen.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä viisitoista vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Varmistin-yhdistyksen henkilöjäseneksi hyväksytään jäsenmaksun maksamisen jälkeen automaattisesti kaikki maakuntakomppaniaan sitoumuksen tehneet, jonka lisäksi muut yhdistyksen sääntöjen tavoitteet hyväksyvät henkilöt voivat liittyä jäseneksi. Myös yritykset ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseneksi. Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuodelle 2017 on 32 euroa.