Maakuntakomppaniaan hakiessa kannattaa miettiä muutamia asioita. Vaikka komppaniaan kuuluminen kuulostaisi hienolta, pitää reserviläisen olla valmis myös käytännössä osallistumaan oman joukon koulutukseen ja kriisinajan toimintaan. Reserviläiset myös osallistuvat erikseen sovittavalla tavalla virka-aputoimintaan. Oma aktiivisuus on erittäin tärkeää ja valmiiksi katettua pöytää ei aina ole tarjolla. Osallistumalla rohkeasti erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin saa mukana olosta itselleen maksimaalisen hyödyn. Maakuntakomppanian reserviläiset suunnittelevat oman koulutuksensa hyvin pitkälle Hämeen aluetoimiston ammattisotilaiden ohjauksessa.

Maakuntajoukkoon liittyminen on loistava tilaisuus niille, jotka haluavat uuden haasteen maanpuolustuksessa ja tärkeän tehtävän oman kotiseudun puolustamisessa. Hyvähenkisestä ja tiiviistä porukasta löytyy ystäviä muuhunkin vapaa-aikaan ja maanpuolustustahto vahvistuu lujassa verkostossa entisestään. Komppanian jäsenille tarjoutuu uusia ja haastavia kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksia –myös omaa fyysistä ja henkistä kuntoa on mahdollista kehittää.